Dërgoni videon tuaj dhe fitoni një udhëtim në Bruksel

Bruksel

Afati i fundit për aplikim: 10 Shkurt 2018
Për: profesionistë të rinj dhe studentë
Shpërblimi: udhëtim në Bruksel

Përshkrimi

Drejtësia dhe Konsumatorët e Komisionit Europian fton profesionistë dhe studentë të rinj krijues për të paraqitur një video koncept me temën “Ndalimi i dhunës ndaj grave” për një video të ndërgjegjësimit e cila do të përdoret në mediat sociale.   

Të drejtë pjesëmarrje kanë

Profesionistë të rinj dhe studentë

Shpërblimet

Pjesëmarrësit fitues do t’i ofrohet një udhëtim në Bruksel (janë të përfshira fluturimet dhe shpenzimet e jetesës për deri në 4 persona)
Ata do të ftohen për të takuar ekipin e Komisionit Evropian i cili punon për barazinë gjinore për të diskutuar mbi projektin, për të vizituar institucionet e BE dhe për të shijuar skenën e madhe kulturore në qytet (detajet do të konfirmohen);
Çmimi nuk mund të shkëmbehet për një kompensim financiar.

Si të aplikoni?

Dërgojeni videon tuaj online.

Për më shumë informata ju lutemi vizitojeni web-faqen zyrtare.

NJOKIS  TIPS