Evropianët për paqe – Festojeni Diversitetin!

diversitetin

Afati i fundit për aplikim: 22 Janar 2018
Për: Shkollat, në veçanti shkollat e mesme të ulëta ose shkollat e mesme të përgjithshme, profesionale ose të veçanta dhe institucionet arsimore jo-shkollore nga Evropa Qëndrore, Lindore dhe Juglindore ose Izraeli, së bashku me një organizatë partnere nga Gjermania.
Financim:  Shpenzimet e udhëtimit, kostot e akomodimit dhe kostot e programit,
materialet për zhvillim dhe paraqitjen e rezultateve, tarifat

Përshkrimi

“Europeans for peace” dëshiron të marrë të rinjtë e interesuar dhe të cilët kanë investuar në të drejtat e njeriut, guximin moral dhe angazhimin social. Në punën e përbashkët të projektit, të rinjtë adresojnë diversitetin, respektin dhe kohezionin social.
Projektet mund të zbatohen nga korriku 2018 deri në gusht 2019. Qasjet historike ose bashkëkohore janë të përshtatshme për punën e projektit.

Projektet e shkëmbimit përpiqen për shoqëri të hapura dhe të ndryshme në metoda aktive dhe të drejtuara drejt së ardhmes. Të rinjtë trajtojnë tema sociopolitike të tilla si mundësitë e barabarta, përfshirjen dhe pjesëmarrjen. Ata reflektojnë mbi përvojat e tyre ndaj diskriminimit ose zbatojnë angazhimin social në terren.

Historia e Nacional Socializmit dhe e Luftës së Dytë Botërore në Evropë është një pikë referimi për të mësuarit historikë gjatë përballjeve. Të rinjtë zbulojnë tregime të miqësisë, gatishmërinë për të ndihmuar dhe guximin moral në këtë kohë.

Kush mund të aplikojë?

Shkollat, në veçanti shkollat e mesme të ulëta ose shkollat e mesme të përgjithshme, profesionale ose të veçanta dhe institucionet arsimore jo-shkollore nga Evropa Qëndrore, Lindore dhe Juglindore ose Izraeli, së bashku me një organizatë partnere nga Gjermania.
Projektet dy-kombëshe ose tri-kombëshe me të rinjtë e moshave 14 dhe 25 vjeç
Shkëmbimi i ndërsjellë dhe pranimi i qasjes gjithëpërfshirëse dhe të ndryshme për jetën janë thelbësore për EUROPEANS FOR PEACE. Të rinjtë me prejardhje të ndryshme mund të punojnë së bashku në këtë projekt. Për këtë arsye, projektet e të gjitha formave të shkollave dhe grupeve të ndryshme janë të ftuara për të marrë pjesë.

Cilat janë karakteristikat e projekteve të të rinjve?

Projektet trajtojnë botën e jetës së të rinjve;
Projektet zhvillohen dhe zbatohen bashkërisht;
Pikëpamjet dhe përvojat e organizatave partnere merren parasysh;
Nxitet dialogu mes brezave;
Rezultatet arrihen bashkërisht, janë shumëgjuhëshe dhe paraqiten para publikut

Cilat vende mund të financohen?

A: Shqipëria, Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Çekia, Estonia, Gjeorgjia, Greqia, Hungaria, Izraeli, Kazakistani, Kirgistani, Kosova, Letonia, Lituania, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi, Polonia dhe Rumania , Rusi, Serbi, Sllovaki, Slloveni, Ukrainë. Projektet trinacionale lejojnë bashkëpunimin financiar me një partner të tretë nga njëri nga vendet e përmendura më lart ose nga një shtet tjetër anëtar i Këshillit të Evropës.

Potencialisht “Vendet e treta”

Andorra, Belgjika, Danimarka, Finlanda, Franca, Britania e Madhe, Irlanda, Islanda, Italia, Lihtenshtajni, Luksemburgu, Malta, Monako, Holanda, Norvegjia, Austria, Portugalia, San Marino, Suedia, Zvicra, Spanja, Turqia dhe Qiproja.

Grant
Ju mund të aplikoni për financim për:

Shpenzimet e udhëtimit
Kostot e akomodimit (kostot e programit)
Materialet për zhvillim dhe paraqitjen e rezultateve

Tarifat:
Europeans for peace gjithashtu ofron një seminar këshillimi para fillimit të projektit

Si të aplikoni?

Për të aplikuar, ju lutemi plotësoni aplikacionin

Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni web-faqen zyrtare

NJOKIS TIPS