Ftesë për aplikim: Shpërblimi Hopper

shpërblimi

Afati i fundit për aplikim: 15 Maj 2018
Për: artistë nga mosha 18 vjeçare e më të vjetër, të cilët punojnë në cilëndo media
Shpërblimi: 5,000.00 USD në grante për artistët vizual

Përshkrimi

Shpërblimi Hopper është një institucion grantesh dhe platform ekpozimi që ofron një seri grantesh artistike individuale të cilat arrijnë shumën prej 5,000.00 dollarëve amerikan të administruara përme një thirrjeje të hapur e cila gjykohet nga kuratorët kryesorë.

Në një kohë kur shumë burime të financimit të drejtëpërdrejtë për artistët individualë janë reduktuar ose mënjanuar. Shpërblimi Hopper ju ofron artistëve ndihmë financiare të drejtëpërdrejtë dhe të pakufizuar. Organizata shpërblen me 5 grantë çdo vit. Artistët fitues zgjidhen përmes një thirrjeje të hapur për propozime. Shpërblimi Hopper është grant me bazë meritën. Fituesit zgjidhen bazuar në cilëinë e punës së tyre. Nxënësit zgjidhen nga juristët e ftuar, të cilët mbajnë pozita të shquara kuratoriale në institucionet kryesore.

Përveç dhënies së shpërblimeve të pakufizuara në të holla, Shpërblimi Hopper kërkon të krijojë marrëdhënie të reja midis artistëve, kuratorëve, shkrimtarëve dhe koleksionistëve. Rrjeti i Shpërblimit Hopper arrin profesionistë që janë të përkushtuar në mbështetjen e fushës së arteve vizuale.

Mbështetja nga Shpërblimi Hopper bën të mundur që artistët të kuptojnë plotësisht shprehjen e tyre krijuese duke arritur audienca të reja të kuratorëve, koleksionuesve, shkrimtarëve dhe këshilltraëve.

Shpërblimi Hopper është i hapur për të gjithë artistët e moshës 18 dhe më të vjetër të cilët punojnë në cilëndo media.

Shpërblimet

Çmimet: 5,000.00 dollarë amerikan, në grante për artistët vizualë.
5 Artistët do të marrin 1,000.00 USD në shpërblime të pakufizuara.

Do të përzgjidhen 30 artistë për të ekspozuar punën e tyre digjitale dhe të arkivuar në hopperprize.org

Si të aplikoni?

Për të aplikuar, ju lutemi regjistrohuni këtu.
Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare të internetit.

NJOKIS TIPS