Meditimi përmirëson jetën

meditimi

Meditimi përmirëson jetën

 

  • Meditimi: Teknikat, të mirat dhe udhëzime për fillestarët

Ashtu si i ushtrojmë muskujt me ushtrime fitnesi, ne mund të ushtrojmë edhe mendjen me anë të meditimit. Por me gjithë ato metoda të ndryshme që ekzistojnë, si mund të mësojmë ne të meditojmë?

Në traditën budiste, fjala ‘meditim’ ka kuptim të njejtë me fjalën ‘sport’ në vendet tjera të botës. Është një grup aktivitetesh, jo një gjë e vetme. Dhe metoda të ndryshme kërkojnë aftësi të caktuara mentale.

Është jashtëzakonisht e vështirë për një fillestarë të qëndrojë me orë të tëra pa menduar asgjë ose me ‘mendje të zbrazët’. Gjithsesi, mënyra më e lehtë për të filluar meditimin është duke u përqendruar në frymëmarrjen- shembull ky shumë shpeshtë i njërës prej metodave më të njohura medituese: përqendrimi.

1. Meditimi me përqendrim

Gjatë meditimit me përqendrim kërkohet të përqendrohemi në një pikë të vetme. Kjo mund të nënkuptojë numrimin e frymëmarrjeve, përsëritjen e një fjale të vetme, nguljen e syve ne një dritë qiriu, dëgjimin e një tingulli që përsëritet ose numërimin e rruazave të tespive.

Meqë përqendrimi i mendjes nuk është i lehtë, është mirë të fillohet me vetëm disa minuta meditimi në ditë dhe të provojmë të rrisim kohën e meditimit cdo ditë.

Me këtë mënyrë të medituarit, vetëm rifokusojeni vetëdijen tuaj në objektin e zgjedhur për vëmendje sa herë që vëreni që ju është larguar përqendrimi. Në vend se të ndjekni mendimet, ju vetëm leni ato të largohen. Me anë të kësaj metode aftësija juaj për tu koncentruar përmisohet.

2. Meditimi me mendje të mbushur

Ky lloj meditimi nxitë praktikuesin të observojë mendimet e ndryshme gjerësa ato enden  në mendjen  tonë. Qëllimi është të mos përfshihemi në to ose ti gjykojmë ato, por thjesht të jemi të vetëdijshëm për secilin shënim mendor që ngritet.

Me anë te kësaj metode, ju do mund të verëni që mendimet dhe ndjenjat tuaja kanë tendencë të paraqiten në rradhtje jo të rëndomta.  Cdo herë e më shumë do jeni të vetëdijshëm për tendencën e njeriut për të gjykuar një përjetim si të mirë ose të keq, të këndshëm ose të pakëndshëm. Me ushtrime të vazhdueshme, do të arrihet një barazpeshë e brendshme.

Në disa shkolla të meditimit, nxënësit përdorin një kombinim të metodave te lartëpërmendura. Shumica e metodave kërkojnë gjendje të qetë fizike- disa në shkallë më të lartë e disa më të vogël, varësisht nga mësuesi.

3. Metoda tjera medituese

Ekzistojnë edhe metoda tjera medituese. Për shembull, një metodë e meditimit që praktikohët mes budistëve përqendrohet drejtëpërdrejtë në kultivimin e dhembshurisë. Kjo përfshinë paramendimin  e ngjarjeve negative dhe rimodelimin e tyre me një dritë pozitiviteti me anë të dhembshurisë.

Ka poashtu edhe metoda medituese me lëvizje, si tai chi, qigong dhe medimi me anë të ecjes.

 

  • Përfitimet nga meditimi

Edhe nëse relaksimi nuk është qëllimi juaj i vetëm i meditimit, ai është gjithmonë pjesë e rezultatit.

Kërkimet kanë vërtetuar këto të mira afatshkurtra të sistemit nervorë të fituara nga meditimi:

  • Ulja e shtypjes se gjakut
  • Përmisim i qarkullimit të gjakut
  • Ulje e të rrahurave të zemrës
  • Reduktim i djersitjes
  • Përmisim të frymëmarrjes
  • Ulje të stresit
  • Ngritje të ndjenjës së mirëqenies

Kërkimet e fundit janë duke vëzhguar nëse praktimi i vazhdueshëm i meditimit tregon rezultate në të mira afatgjate.
Në filozofinë budiste, përfitimi kulminant i meditimit është lirimi i mendjen nga gjërat që nuk mund t’i kontrollojë, sic janë rrethanat e jashtme ose emocionet e forta të brendshme. Praktikuesi i liruar ose i ‘ndricuar’ nuk i ndjekë dëshirat ose nuk zihet në grackë nga eksperiencat pa nevojë, por në të kundërtën ai ka mendje të qetë dhe ndjenjë harmonie të brendshme.

 

  • Si të meditojmë: Meditim i thjeshtë për fillestarët

Uluni ose shtrijuni rehat.
Mbyllni sytë.
Mos merrni mundimin të kontrolloni frymëmarrjen; thjesht merrni frymë lirshëm.
Përqendrohuni në frymëmarrje dhe mënyrën si trupi juaj lëvizë me secilen marrje dhe lirim të ajrit.
Vështroni gjoksin, krahët, brinjët dhe barkun. Thjesht vini mendjen frymëmarrjes pa u munduar të kontrolloni intensitetin e saj. Nëse u ikë mendja nga ushtrimi atëherë vetëm ktheni prap përqendrimin në frymëmarrje. Mbani këtë metodë për 2-3 min për fillim, pastaj provoni periudha më të gjata.